Blog, مقاله, مقاله آموزشی

کلید های میانبر در افترافکتز

طبق قولی که به دوستان داده بودم قرار شد یک فایل عکس از کلیدهای پرکاربرد افترافکتز تهیه و منتشر کنم.. من تمام سعیم رو کردم که این عکس رو بصورتی تهیه کنم که بسیار گویا و مفید برای همه دوستان باشه..

  زحمت زیادی روی این فایل کشیده شده و امیدوارم ازش لذت ببرید..  

کلیدهای میانبر پرکاربرد در افترافکت

تمام حقوق این فایل مربوط به Droptuts.com است