عنوان

گامهای نخست

سلام

همیشه مهمترین قدمها اولین قدمها هستند.. چه برای ما برای راه اندازی این سایت، چه برای کسانی که میخواهند شروع به یادگیری و پیشرفت کنند.

شروع مهم ترین قسمت هر کاری هست که بدترین دشمن آن، ترس از شروع است

امروز یکشنبه 19 مهرماه 94 (10 October)اولین مطالب سایت DropTUTS.com  منتشر شد و توانستیم نخستین قدمهامون رو برداریم

از صمیم قلب امیدوارم بتونید در تمامی زمینه ها قدمهای نخستین خودتون رو محکم و با ایمان بردارید..

نخستین قدم را با ایمان بردار نیازی نیست کل راه را ببینید فقط کافیست اولین قدم را بردارید

“مارتین لوترکینگ”