آموزشی, لوگو انیمیشن و نمایش عنوان

انیمیت در لوگوهای تکرار منظم

توی این آموزش میخواهیم به کار روی لوگو بپردازیم…. لوگوهایی که توی این آموزش هدف قرار دادیم از یه الگوی منظم چرخشی پیروی میکنند که ما نحوه چرخش و کامل شدن لوگو رو آموزش میدیم..