کلیدهای میانبر افترافکت, Shortcuts, کلیدهای افترافکت
Blog, مقاله آموزشی

کلید های میانبر در افترافکتز

طبق قولی که به دوستان داده بودم قرار شد یک فایل عکس از کلیدهای پرکاربرد افترافکتز تهیه و منتشر کنم.. […]