جلوه های ویژه
آموزشی, کامپوزیت

کامپوزیت با محیط انتزاعی

سلام این آموزش شروع یه بخش جدید هست; یعنی بخش کامپوزیت… در این آموزش ما یه محیط طراحی شده وکتور […]